• μεταμόρφωση

    Η σημασία της Μεταμόρφωσης

    Τί είναι αυτό που θέλει να δείξει με τη Μεταμόρφωσή του ο Χριστός; Ότι πραγματικά και κατά κυριολεξία είναι «το...

TOP NEWS