άπτου

Πώς προέκυψε η φράση: Μη μου άπτου

Σήμερα η φράση «Μη μου άπτου» χρησιμοποιείται για ανθρώπους πολύ ευαίσθητους σωματικά ή και ψυχικά και συνήθως για άτομα...

TOP NEWS