καλώς

Αδύναμοι για να δεχτούμε τη Χάρη

Όλοι μας είμαστε αδύναμοι, αλλά δεν είμαστε όλοι δεκτικοί της χάριτος· υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος να γίνουμε αδύναμοι για...

TOP NEWS