οικουμενική

Μνήμη της ΣΤ’ Οικουμενικής Συνόδου

Η ΣΤ’ Οικουμενική Σύνοδος έγινε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 680 μ.Χ. επί της βασιλείας του Kωνσταντίνου Δ' και καταδίκασε...

TOP NEWS