υπουργεία

Τα Υπουργεία της μοναξιάς

Τά Ὑπουργεῖα πού ὑλοποιοῦν τίς ἀποφάσεις τοῦ Κράτους καί διαχειρίζονται κρίσιμα θέματα τῶν πολιτῶν ἀπαρτίζονται ἀπό πληθώρα ὑπαλλήλων, συνεργατῶν,...
  • μοναξιά

    Η μοναξιά ως ευκαιρία

    Στις δύσκολες ώρες που κάποιος από... γοητεύεται, ο πόνος, η πίκρα, ηαίσθηση της αδικίας, η κούραση σκεπάζουν σαν πέπλο...

TOP NEWS