Νέος Μοναχός στο Μέγα Σπήλαιο

 Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013, μετά το πέρας της ακολουθίας των Γ’ Χαιρετισμών της Θεοτόκου, ετελέσθη εις την Ιερά...

TOP NEWS