χριστός

Προσευχή: Μόνο ο Χριστός!

Δεν θέλω ούτε τη ζωή ούτε το θάνατο χωρίς Εσένα. Κύριε πανθαύμαστε! Δεν θέλω ούτε την αλήθεια, ούτε την...

TOP NEWS