καλοκαιρινοί

Οι καλοκαιρινοί έρωτες

Οι καλοκαιρινές διακοπές κάνουν τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους να νιώθουν την ανάγκη για συντροφικότητα, για σχέση.
 • Σαββατίσας

  Μεγάλο Σάββατο – Σαρκί Σαββατίσας

  «Τούτο γαρ εστι το ευλογημένον Σάββατον, αύτη εστίν η της καταπαύσεως ημέρα, εν η κατέπαυσεν από πάντων των έργων...
 • καλοκαιρινοί

  Οι καλοκαιρινοί έρωτες

  Οι καλοκαιρινές διακοπές κάνουν τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους να νιώθουν την ανάγκη για συντροφικότητα, για σχέση.
 • ευρώπη

  Σχόλιο για το Brexit

  Το πακέτο «Ευρώπη» έπαψε να είναι αυτονόητα ελκυστικό και αποδεκτό. Στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι αναγκαστικό, ενώ ξεκάθαρα είναι...

TOP NEWS