καλοκαιρινοί

Οι καλοκαιρινοί έρωτες

Οι καλοκαιρινές διακοπές κάνουν τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους να νιώθουν την ανάγκη για συντροφικότητα, για σχέση.
  • Σαββατίσας

    Μεγάλο Σάββατο – Σαρκί Σαββατίσας

    «Τούτο γαρ εστι το ευλογημένον Σάββατον, αύτη εστίν η της καταπαύσεως ημέρα, εν η κατέπαυσεν από πάντων των έργων...
  • καλοκαιρινοί

    Οι καλοκαιρινοί έρωτες

    Οι καλοκαιρινές διακοπές κάνουν τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους να νιώθουν την ανάγκη για συντροφικότητα, για σχέση.
  • ευρώπη

    Σχόλιο για το Brexit

    Το πακέτο «Ευρώπη» έπαψε να είναι αυτονόητα ελκυστικό και αποδεκτό. Στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι αναγκαστικό, ενώ ξεκάθαρα είναι...

TOP NEWS