καιρός

Ο καιρός

Δεν θα μιλήσω για τον καιρό που μας ενημερώνουν τα δελτία ειδήσεων.  Αυτό είναι η αφορμή, για να μιλήσω...

TOP NEWS