θεός

Ο Θεός έχει αξιοπρέπεια

Ο Θεός έχει αξιοπρέπεια και σε αφήνει να κάνεις τη ζωή σου, αν νομίζεις ότι η παρουσία Του μέσα...

TOP NEWS