Οδηγός

Οδηγός στα ΚΤΕΛ έγινε ιερέας

Τα τελευταία χρόνια και μέσα στην οικονομική κρίση όλο και περισσότεροι άνθρωποι που ανήκουν σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους παίρνουν...

TOP NEWS