• αμαρτίας

    Οι 12 βαθμίδες της αμαρτίας

    Οι βαθμίδες της αμαρτίας είναι στον αριθμό 12, κατά τον ά­γιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, οί έξης:

TOP NEWS