Σεμινάριο με θέμα την προσέγγιση της Οικουμενικής Κίνησης από την πλευρά της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Το κέντρο διαχριστιανικού – διαθρησκειακού - διαπολιτισμικού διαλόγου «Τogether» διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα την προσέγγιση της Οικουμενικής Κίνησης...

TOP NEWS