δημητριάδος

Ονομαστήρια Δημητριάδος Ιγνατίου

Εξέχουσα θέση στον εορτολογικό κύκλο της Μητρόπολης Δημητριάδος κατέχει η 29 Ιανουαρίου εκάστου έτους, ημέρα κατά την οποία τιμάται η ανακομιδή...

TOP NEWS