αγάπη

Αγάπη: η πεμτουσία του ορθόδοξου ήθους

 Οἱ φιλοκαλικοί πατέρες τῆς Ἀνατολῆς ὑποστηρίζουν πώς ἡ ἀγάπη ἀποτελεῖ τήν πεμπτουσία τοῦ ὀρθόδοξου ἤθους. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ...

TOP NEWS