εξάψαλμος

Τί είναι ο εξάψαλμος;

Ο Εξάψαλμος αποτελείται από έξι Ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης (τους Ψαλμούς 3, 37, 62, 87, 102, 142).

TOP NEWS