Η αλλοίωση της αγάπης

Αὐτός πού ἀπέκτησε τήν ἀγάπη, ἀδιαφορεῖ τελείως γιά τούς θησαυρούς τοῦ κόσμου.

TOP NEWS