Η εορτή της Πεντηκοστής

Δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ότι η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος γίνεται μόνο από τον Πατέρα, ενώ κατά την...

TOP NEWS