Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων

Πλούσιος γεωργός από την Παφλαγονία, περίφημος για τη φιλανθρωπική του δράση, εξού και το προσωνύμιο «ελεήμων»

TOP NEWS