Παναγία Χοζοβιώτισσα

Το 1207, όταν το νησί πέρασε στους Ενετούς, το μοναστήρι υπήχθη στο δουκάτο της Νάξου. Ενώ το 1537 λεηλατείται...

TOP NEWS