• Καπνικαρέα

    Εορτάζει αύριο η Καπνικαρέα

    Η Καπνικαρέα, το θαυμάσιο αυτό βυζαντινό Ναΐδριο που είναι κτίσμα του 11ου αιώνα, βρίσκεται στο μέσο της οδού Ερμού...

TOP NEWS