παναγίας

Τα 300 ονόματα της Παναγίας

Ποιά είναι τα ονόματα της Παναγίας που ξεπερνούν τα τριακόσια; Από ποιά θαύματα έλαβε τα ονόματα "Άξιον Εστί", "Παναγία...
  • χιτώνας

    Ο Χιτώνας της Παναγίας

    Πρόκειται για την τιμία Εσθήτα της Παναγίας, που φυλασσόταν στις Βλαχέρνες; Μάλλον όχι, αν εκείνη ήταν μαφόριο και όχι...