σπυρίδωνας

Άγιος Σπυρίδωνας και παραδόσεις

“Ο άγιος Σπυρίδωνας πολλές φορές βγαίνει από την εκκλησιά του στην Κέρκυρα, που είναι το λείψανό του και γυρίζει...

TOP NEWS