αναστάσιος

Άγιος Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας

Ο Άγιος Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας, ο οποίος τιμάται σήμερα 18 Νοεμβρίου, καταγόταν από την Παραμυθιά της Ηπείρου.

TOP NEWS