Φιλί

Το Φιλί – Μεγάλη Πέμπτη

«Μισών εφίλει, φιλών επώλει». Μ’ αυτή τη φράση η υμνολογία της Εκκλησίας μας περιγράφει τη στάση του Ιούδα απέναντι...

TOP NEWS