σάββατο

Το Μέγα Σάββατο, το υπερευλογημένο

Η σημερινή ακολουθία είχε κάτι το ιδιαίτερο. Διαβάστηκαν πολλές προφητείες από την Παλαιά Διαθήκη. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν...

TOP NEWS