Ζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης;

Ο Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν υιός του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης και είχε αδελφό τον Ιάκωβον,  όχι τον αδελφόθεον....

TOP NEWS