θεό

Συνάντηση με το ζωντανό Θεό

Ο πατήρ Ανδρέας Γκαζέλης γράφει για τη "συνάντηση με το Θεό" υπογραμμίζοντας ότι πραγματοποιείται με την ταπεινή κατάβαση του...

TOP NEWS