αντιοχείας

Στο Βελιγράδιο ο Αντιοχείας Ιωάννης

Το Βελιγράδι  επισκέπτεται ο Πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης. Στο αεροδρόμιο της σερβικής πρωτεύουσας τον υποδέχθηκε ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος.

TOP NEWS