Άγιος Μακάριος: Περί καθάρσεως

Επίσης σ’ εκείνον που ερωτά: «Ποιος είναι άξιος να ανεβεί στο όρος του Κυρίου και να σταθεί στον άγιο...

TOP NEWS