ομματιών

Γιατί λέμε: Πήρε των ομματιών του

Καθημερινά χρησιμοποιούμε πλείστες όσες εκφράσεις για τις οποίες τις περισσότερες φορές αγνοούμε την προέλευσή τους. Μια από αυτές τις...

TOP NEWS