Τι είναι το «πλυσιδόντιον»

Το «πλησιδόντιον» χρησιμοποιούνταν για κατάποση και βοηθούσε τον πιστό που κοινωνούσε να ξεπλύνει τη στοματική του κοιλότητα.

TOP NEWS