Η πνευματική κληρονομιά

Όπως υπάρχουν και παιδιά που κληρονόμησαν πάθη από τους γονείς τους. Η πνευματική κατάσταση των γονιών δηλ. επηρεάζει...

TOP NEWS