σεμινάριο

Διήμερο Σεμινάριο Πνευματικών στο Βόλο

Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας της   Μητρόπολης Δημητριάδος για την συστηματική επιμόρφωση των Πνευματικών και των υποψήφιων Πνευματικών, το...

TOP NEWS