ανανέωση δυνάμεων

Περί πολυλογίας και σιωπής

Η πολυλογία είναι η καθέδρα της κενοδοξίας. Καθισμένη επάνω της η κενοδοξία προβάλλει και διαφημίζει τον εαυτό της.

TOP NEWS