πλανάς

Πώς εν κόσμω αγιάζεις

Οἱ πιό πολλοί χριστιανοί ἔχουν ταυτίσει τήν ἁγιότητα μέ τήν ἄσκηση ἐκτός τοῦ κόσμου, σέ σπηλιές, ἀσκηταριά, μοναστήρια, τήν...

TOP NEWS