μοναχός

Πώς χαιρετάμε έναν κληρικό

« Σαν συναντήσεις έναν ιερέα και έναν Άγγελο θα χαιρετήσεις πρώτα τον ιερέα και μετά τον Άγγελο» ( Από το Γεροντικό)

TOP NEWS