• ναούμ

    Προφήτης Ναούμ

    Ο Προφήτης Ναούμ, ο οποίος εορτάζει σήμερα 1η Δεκεμβρίου, είναι ένας από τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες.
  • ναούμ

    Προφήτης Ναούμ, εορτάζει σήμερα 1η Δεκεμβρίου

    Ο Προφήτης Ναούμ, τη μνήμη του οποίου τιμά σήμερα η Εκκλησία, είναι ένας από τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες.

TOP NEWS