Προγαμιαίες σχέσεις

Προγαμιαίες σχέσεις και Εκκλησία

Ένα ζευγάρι που πήγε να εξομολογηθεί επέστρεψε απογοητευμένο επειδή ο πνευματικός δεν τους επέτρεψε να κοινωνήσουν. Αιτία ήταν οι...

TOP NEWS