προνόμια

Προνόμια και δικαιώματα

Χριστούγεννα  αύριο∙ Είναι  μαζί μας ο Θεός! Όσο  και αν εμείς δεν  Τον θέλουμε,   Εκείνος έρχεται και  μας  χαρίζει...

TOP NEWS