αμαρτία

Τι είναι, τελικά, η αμαρτία

Όσο η αμαρτία θα εκλαμβάνεται ως παρανομία – θεωρουμένου του νόμου του Θεού με κοσμικά κριτήρια, όπως δηλαδή ο...

TOP NEWS