νεκροί

Έχουν ή όχι συναισθήματα οι νεκροί

Αν και θα περίμενε κανείς οι νεκροί να είναι απαλλαγμένοι συναισθημάτων, η αλήθεια είναι ότι οι νεκροί και χαίρονται...

TOP NEWS