ιούστος

Άγιος Ιούστος

Ο Άγιος Ιούστος, η μνήμη του οποίου τιμάται σήμερα 17 Ιουλίου, ήταν Ρωμαίος στην καταγωγή.

TOP NEWS