σ’ αγαπώ

Τι σημαίνει «σ’ αγαπώ»;

Η αγάπη «ου ζητεί τα εαυτής» (Κορ.Α’ 13,4) Κι όμως το δικό μας «σ’ αγαπώ» τις πιο πολλές φορές σημαίνει,...

TOP NEWS