Σαρακατσαναίοι και Ελληνική Επανάσταση

Η αυθαιρεσία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας καθ΄όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, είχε ως συνέπεια τη γέννηση του Κλεφταρματολισμού. Ενός τρόπου...

TOP NEWS