σαββατογεννημένος

Γιατί λέμε είναι…Σαββατογεννημένος

Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτός είναι Σαββατογεννημένος, σε μια προσπάθεια να εξηγήσουμε ότι είναι τυχερός για τον ίδιο...