σχέση

Σχέση Γονεϊκή

Για να εδραιώσει περισσότερο τα λεγόμενά του ο Απόστολος υπενθυμίζει την βεβαίωση του Θεού ότι καθώς θα τηρούν τις...

TOP NEWS