Ποιοι ήταν οι Δονατιστές

Μεταξύ άλλων, υποστήριζαν την ανάγκη και υπεροχή του νηπιοβαπτισμού και θεωρούσαν ότι κάθε μυστήριο που επιτελείται βασίζεται στην ηθική...

TOP NEWS