εβδομάδα

Η σημασία της Μεγάλης Εβδομάδας

Μέσα στή Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Ἁγίων Παθῶν πρωτεύουσα θέση ἔχει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ, ὅλα...

TOP NEWS