Σημεία των καιρών

Βρίθουν, είναι αλήθεια, σε περιόδους με τα παραπάνω χαρακτηριστικά γνωρίσματα, πολλοί "κήρυκες" εκκλησιαστικοί, κληρικοί και λαϊκοί, που επιχειρούν...

TOP NEWS